ad

EQUIPAMENT

L'equipament modern i complet amb què comptem ens permet oferir tots els serveis que requereix el vostre vehicle i ens possibilita intervenir en qualsevol dels sistemes incorporats.

Maquinària, elevadors, equips de diagnosi, analitzadors de gasos, línia pre-ITV, etc.

  • PROVENÇA, 333, 08037 Barcelona (Barcelona, Espanya)
    T: 93 323 45 66 T: 93 323 45 66